Người không bị bệnh tim mạch có thể ăn trứng mỗi ngày

0
3